Haemme opetusmaatilan työnjohtajaa vakituiseen tehtävään 1.8.2022 alkaen. Hingunniemen ja Peltoniemen opetusmaatilat toimivat hevostalouden, maatilatalouden sekä eläintenhoidon (seura-, harraste- ja tuotantoeläimet) oppimisympäristöinä. Opetusmaatilan työnjohtaja toimii molempien tilojen henkilöstön ja toimintojen vastuullisena esimiehenä, tiiviissä yhteistyössä luonnonvaraosaamisen koulutuspäällikön ja opetushenkilöstön kanssa.

Tehtäväkuvaus

Keskeiset tehtävät ovat:

  • opetusmaatiloilla toimivien ammatinohjaajien esimiestehtävät
  • oppimisympäristöjen kehittäminen opetuksen tarpeiden mukaan
  • opetusmaatilojen hankinnat
  • opetusmaatilojen koneiden, kaluston, eläinten, metsien, tilojen ja toimintojen suunnittelu, ylläpito ja kehittäminen
  • viljelysuunnitelmista ja toteutuksen organisoinnista vastaaminen
  • maataloustukihakemuksista vastaaminen.

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Valittavalla tulee olla tehtävään soveltuva koulutus ja vahva alan osaaminen sekä esimieskokemus.

Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa osaamista ja kokemusta maatilojen eri toiminnoista, sekä näkemystä toimintojen kehittämisestä yhä laadukkaammiksi oppimisympäristöiksi. Maatilojen automaation ja teknologioiden, sekä digitalisaation mahdollisuuksien ymmärrys on edellytys tehtävässä onnistumiselle. Kyky ja soveltuvuus toimia esimiehenä, yhteistyötaidot, kyky oppia uutta ja toimia joustavasti erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ovat tehtävässä menestymisen edellytyksiä.

Kysy lisää

koulutuspäällikkö Riina Huttunen
0400 793 129
riina.huttunen@ysao.fi

Näin haet

Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän rikosrekisteriotteen (L504/2002). Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 23.5.2022 klo 15.