Haemme osaavaa ja innostunutta äidinkielen opettajaa 1.8.2022 alkaen vakituiseen virkaan, mikäli virkaa hoitava opettaja irtisanoutuu alustavan ilmoituksensa mukaisesti. Tehtävässä pääset liikkumaan YSAOn eri toimipaikoissa.

Tehtäväkuvaus

Ensisijainen tehtäväsi on äidinkielen oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi monipuolisin menetelmin eri oppimisympäristöissä, opiskelijoiden erilaiset taustat ja oppimistavoitteet huomioiden. Osaamisesi mukaan toimit myös erityisen tuen sekä muiden yhteisten tutkinnon osien opetuksen tehtävissä. Tehtäviin kuuluu kiinteästi kehittämistyö yhdessä tiimin ja asiantuntijoiden kanssa, etenkin verkko-opetuksen kehittäminen (eKampus). Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa.

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, yhteistyötaitoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Arvostamme osaamista ja halukkuutta myös muiden yhteisten tutkinnon osien oppimisen ohjaamiseen.

Edellytämme asetuksen 1150/2017 5 luvun mukaista yhteisten tutkinnon osien (äidinkieli) opettajan kelpoisuutta. Hakijalle eduksi on erityisopettajan kelpoisuus.

Näin haet

Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi sähköpostitse kirjaamo@ysao.fi 23.5.2022 klo 15 mennessä.
Viestin otsikoksi ’Hakemus äidinkielen opettaja’.

Valittavan tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES osio C:n mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.