Haemme vahvaa johtamisen ja esihenkilötyön osaajaa päätoimisen tuntiopettajan vakituiseen virkasuhteeseen 1.9.2022 alkaen.

Tehtäväkuvaus

Ensisijainen tehtäväsi on johtamisen ja esihenkilötyön oppimisen ohjaaminen ja osaamisen arviointi monipuolisin menetelmin, myös digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen. Toimit johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon vastuuohjaajan ja tutkintovastaavan tehtävissä. Lisäksi tehtävään kuuluu johtamisen ja esimiestyön kaikkien tutkintojen koordinointi, tavoitteena rakentaa ja jatkuvasti kehittää yhtenäistä mallia toteuttaa opetusta ja ohjausta monipuolisesti ja tehokkaasti Itslearning oppimisympäristössä. Myös muut kehittämistehtävät yhdessä tiimin ja muiden asiantuntijoiden kanssa kuuluvat kiinteästi opettajan työhön.

Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa. Päätoimisen tuntiopettajan vuosityöaika on 800-1500 tuntia, ja se voi vaihdella vuosittain.
Tehtävässä edellytetään vahvoja yhteistyötaitoja opiskelija- ja yritysasiakkaiden kanssa, sekä kehittävää ja itsenäistä työotetta. Erityiseksi eduksi hakijalle on kokemus kehittämistehtävistä, vahva osaaminen nykyaikaisesta johtamis- ja esihenkilötyöstä sekä verkkopedagogiikan osaaminen. Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, verkosto- ja yhteistyötaitoja sekä digiosaamista.

Kelpoisuusvaatimus ammatillisen opettajan kelpoisuusasetuksen 1150/2017, luku 5 mukaan (soveltuva korkeakoulututkinto, pedagogiset opinnot ja 3 vuoden työkokemus alalta). Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot OVTES osio C mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen.

Kysy lisää

vs. koulutuspäällikkö Tarmo Voutilainen
0400 793 187
tarmo.voutilainen@ysao.fi

Näin haet

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi sähköpostitse kirjaamo@ysao.fi 20.5.2022 klo 15 mennessä.
Viestin otsikoksi ’Hakemus johtamisen päätoiminen tuntiopettaja’.