Haemme palveluohjauksen asiantuntijaa kehittämään YSAOlle uusia tapoja ohjata opiskelijoita löytämään vaihtoehtoja ja keinoja opintojen loppuunsaattamiseen. Tehtävä sisältyy EU -rahoitteiseen Uukkari –hankkeeseen, jonka kehittämisteemat ovat opiskelijoiden yksilöllinen tuki elämäntilanteiden selkiyttämisessä ja opintojen jatkamisessa, opiskelu tai osatutkinnon suorittaminen työvalmennussäätiöllä, sekä palveluverkostoyhteistyön kehittäminen.

Tarjoamme työsi tueksi osaavat työkaverit, sekä esim. ePassi etuudet.

Tehtäväkuvaus

Asiantuntijan keskeiset tehtävät ovat

  • ohjata keskeyttämisvaarassa olevaa opiskelijaa oikean tukipalvelun piiriin opetus- ja ohjaushenkilöstön tukena
  • kontaktoida opiskelijaa nopeasti opintojen etenemiseen liittyvien haasteiden ilmetessä
  • tukea opiskelijaa tukipalvelujen suunnittelussa ja vastaanottamisessa
  • selvittää saatavilla olevia tukipalveluja sekä neuvotella eri tahojen kanssa palvelujen kehittämisestä
  • selvittää vaikuttavuuden arvioinnin keinoja, käynnistää yhdessä muun henkilöstön kanssa vaikuttavuuden mittari
  • osallistua työpainotteisen valmennuspalvelun kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
  • suunnitella opetus-, ohjaus- ja valmennushenkilöstön osaamisen kehittämistä erilaisten asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. Z-sukupolvi).

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Tehtävässä onnistuminen edellyttää vahvoja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, verkostoitumistaitoja sekä kehittävää ja itsenäistä työotetta. Voit olla etsimämme osaaja, jos edellisten lisäksi sinulla on laaja osaaminen sosiaalipalveluista, sekä palveluohjauksesta.
Eduksi katsotaan osaaminen ja kokemus opiskelija-asiakkaiden kohtaamisesta sekä ohjaamisesta.

Valittavalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan soveltuva korkeakoulututkinto.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen. Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa.

Lisätietoja

Leena Toivanen, hankepäällikkö
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi

Näin haet

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 25.5.2022 klo 15. Liitä hakemukseen ansioluettelosi.