Verkostorakentamisen osaajakoulutus, Kuopio

Etusivu / Suomeksi / Verkostorakentamisen osaajakoulutus, Kuopio

Koulutuksen nimi: Verkostorakentajan osaajakoulutus (nro 670131)
mara ja logo karuselli.jpg

Koulutuspaikan osoite: Sahakatu 1, Kuopio ja 1.4.2017 alkaen Takojantie 9, Siilinjärvi.

Koulutuksen kesto 13.3. - 1.9.2017

Verkostorakentaja tarvitsee moninaisia taitoja työssään. Koulutuksen tavoitteena on, että henkilö hallitsee työmaalla mm. erilaisia asennuksia ja laadunvalvontaan liittyviä töitä.

Koulutus on tarkoitettu alalle soveltuville ja alasta kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutukseen hakijoilta edellytetään hyvää terveyttä, hyvää käsien ja jalkojen motorista toimivuutta sekä normaalit kuulo ja näkö. Hakijalta edellytetään valmiutta vuorotyöhön ja liikkuvaan työhön, sekä vähintään B-luokan ajokorttia.           

Haku ja lisätietojawww.te-palvelut.fi/koulutushaku

 

Yleistä:
Verkostorakentaja toimii rakennustyömaalla monitaitoisena osaajana. Työtehtäviin sisältyy erilaiset verkostorakentamisen asennustyöt, mittaukset, laadunvarmistus sekä perinteiset lapiotyöt. Nykyaikaiset rakennustyömaat ovat pitkälle kehittyneitä ja alalle on tullut uutta tekniikkaa (mm. putki- ja tasolaser,sekä erilaiset sähköiset mittalaitteet). Maarakennustyöntekijän tulee omata hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto. Työ on monipuolista ja osittain itsenäistä.

Koulutuksen tavoite:
Lisäksi tavoitteena on, että henkilö oppii ymmärtämään ja lukemaan rakennuskuvia, laajentamaan ympäristön tuntemusta ja kehittämään asiakaspalvelu- , ja yhteistyökykytaitoja. Koulutuksen tavoitteena o,n että opiskelija ymmärtää ammattikuvan laaja-alaisuuden sekä taloudellisen ajattelun ja vastuun kokonaisvaltaisesti. Koulutuksen toteutus työelämälähtöisen koulutusmallin mukaan antaa hyvän lähtökohdan verkostorakennuksen osaajille.

Koulutuksen sisältö:
Koulutuksen yleissivistävät sisällöt
Aikuisen oppiminen
- Mitä on osaaminen? - Hyvän oppimisen kriteerit - Oppimistyylit

* Elinikäisen oppimisen avaintaidot
- Oppiminen ja ongelmanratkaisutaito - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Ammattietiikka - Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky
- Aloitekyky ja yrittäjyys - Kestävä kehitys - Viestintä- ja mediaosaaminen - Matematiikka - Teknologia ja tietotekniikka -Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit
* Asiakaspalvelu
* Tuottava toiminta - Laadun kehittäminen ja merkitys - Taloustietämys - Tuottavuuden merkitys työssä
* Työelämätietous - Työmarkkinatilanne - Verkostojen merkitys - Vierailut alan yrityksissä - Työpaikan hakeminen: yhteydenotot, haastattelut, työnhaun eri kanavat - Netti CV
* Korttikoulutukset: EA-1, Tulityökortti, Työturvallisuuskortti, Ympäristöturvallisuuskortti, Tieturva 1 koulutus, Vesityökortti

Työnhakuvalmennus sisältyy työelämätaitoihin eikä erillistä työnhakuvalmennusta pidetä. Työnhakuvalmennus toteutetaan siten, että tietotekniikan opintojaksonyhteydessä tehdään työnhakuasiakirjat (ansioluettelo ja työnhakukirje) sekä opetellaan hyödyntämään internetiä työnhaussa.

* Ammatilliset sisältökokonaisuudet
Kunnallistekniset työt
- kunnallistekniset työt, Mittaus, Työturvallisuus verkostorakennustöissä, Piirustusten ja työselitysten luku, Materiaalitietous
- Tilavuuskäsitteet, Matematiikan ja tietotekniikan sovellutukset, Vesijohto sekä viemäriasennusten perusteet, Työvälineet

* Maarakennustyöt
- Piirustusten ja työselitysten luku, Materiaalitietous, Tilavuuskäsitteet, Kaivantotyypit, kunnallistekniikan putkitustyöt, Konetyöohjaus
- Mittaus, Vesihygienia koulutus, Tulityökoulutus, Työvälineet

* Muovihitsaus
- Muoviteollisuus ry:n neuvottelukunnan hyväksymä muovihitsaaja-koulutus (Inspecta Oy:n audiointi)

* Painekokeiden suorittaminen (vesi-ja viemärijohdot)
- Putkistojen huuhtelu, Vesijohtojen desinfiointityöt , Vesitäytöt, Painekokeiden suoritus(pöytäkirjojen täyttö),dokumentointi
- Putkistojen käyttöönotto

* Verkostojen saneeraustarpeen selvitys (kamerakuvaukset)
- luotettavuusanalyysi (korjaustarpeen määrittely), kamerakuvaukset
- saneerauksen kiireellisyystarpeen luokittelun perusteet, dokumentointi

* Sujutustekniikat (viemäreiden korjaus)
- työturvallisuus sujutustöissä, pätkäsujutukset, sukkasujutukset, Aarsleff CIPP-sujutusmenetelmä

* Putkistojen vuotojenetsintä elektronisilla laitteilla
- mekaaniset laitteet käyttötekniikka ja lisävarusteet, elektronisten vuodonetsintä laitteiden käyttötekniikka ja lisävarusteet
- vuotomittauksissa käytettävien koneiden huoltotyöt, Työturvallisuus ko. koneilla työskenneltäessä

* Työssäoppiminen
TOP- jakso Verkostorakentamisen osaajakoulutuksessa on 30.5. - 31.8.2017.

* Työssäoppimisjärjestelyt:
Työssäoppimispaikat järjestetään alan yrityksiin yhteistyössä Suomen Infra ry:n ja Koneyrittäjien liiton kanssa. Työssäoppimispaikkoja tarjoavat mahdollisesti seuraavat yritykset: Savon Kuljetus Oy , LVM- maarakennus, KKMR Oy, Situra Group Oy, Maanrakennus V. Martikainen Oy, Kuopion metsäpari Oy, VSMV Oy, Maanrakennus Karttunen Oy,ESV-urakointi Oy ,Maansiirto Rossi Oy, Mestar , Kuopion Vesi .

Työssäoppiminen on mahdollista toteuttaa myös oppilaan kotipaikkakunnalla.

Työssäoppimisjakson loppuvaiheessa on 2.viikon tehostetun työhaun jakso,mikäli työllistyminen ei ole varmaa.

Koulutus on suunniteltu ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan etujärjestöjen, Infra Ry:n ja Koneyrittäjien liiton kanssa.

* Työllisyysnäkymät:

Alalla toimivien keski-ikä on korkea ja heistä useat siirtyvät eläkkeelle työelämästä lähivuosina. Mm. Infra:n ja alan työnantajien edustajat ovat ilmaisseet huolensa alan ammattitaitosten henkilöiden puutteesta lähitulevaisuudessa. Tältä pohjalta arvioimme, että vähintään 70 - 80 % tämän koulutuksen opiskelijoista sijoittuu välittömästi työelämään. Erityisen tärkeää on koulutetun työvoiman riittävyyden turvaaminen yhdessä alan eri toimijoiden avulla. Koulutus antaa hyvät valmiudet työllistyä monipuolisiin verkosto- ja maarakentajan töihin!

Lisätietoja koulutuksesta antaa Kari Julkunen, puh. 0400 793 121 kari.julkunen@ysao.fi

Koulutuksen yhdyshenkilönä
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Ritva Iivarinen, puh.029 504 3564, s-posti: ritva.iivarinen@te-toimisto.fi


KOULUTUKSEEN HAKU:

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.te-palvelut.fi. Jos hakijalla ei ole pankkitunnuksia, on hakemus vahvistettava TE-toimistossa.

-Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702. Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös Internetissä: www.te-palvelut.fi -> näin asioit kanssamme -> asioi verkossa -> henkilöasiakkaalle -> koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

Asuntoasiaa:

Kuopiossa opiskeleva voi hakea asuntoa Kuopakselta. Hakulomakkeen voi täyttää Internetissä Kuopaksen kotisivuilla www.kuopas.fi. Lisätietoja asunnoista voi kysyä asukastoimiston puhelinnumerosta 020 710 9740 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@kuopas.fi.


 

Päivitetty: 27.1.2017