Opintojen rahoittaminen

Etusivu / Suomeksi / Info / Perustutkinto-opiskelijan, huoltajien ja opintoihin ohjaavien info / Opintojen rahoittaminen

 

Opiskelijan toimeentulosta, elatuksesta ja huolenpidosta vastaavat ensisijaisesti vanhemmat tai huoltaja. Rahoittaakseen opintojaan opiskelijan on myös mahdollista hakea opintoetuuksia Kansaneläkelaitokselta (Kela).

Opintotuki on päätoimisen opiskelijan toimeentuloturva. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa. Pankki päättää Kelan takaaman opintolainan myöntämisestä. Opintotuen hakulomakkeita saa opiskelijatoimistosta, Kelan toimistosta ja Internet-palvelusta.

Aikuiskoulutustuki on työssä käyvän aikuisen omaehtoisen koulutuksen tukijärjestelmä. Koulutus- ja erorahasto myöntää aikuiskoulutustuen ja Kela siihen liittyvän opintolainan valtiontakauksen

Koulumatkatuki

Opiskelijat, joiden yhdensuuntainen koulumatka asunnosta oppilaitokseen on yli 10 km ja matkakustannukset vähintään 54 €/kk, saavat koulumatkatukea lukuvuoden opiskeluajan todellisen keston mukaan 1-12 kuukaudeksi.

Lisää tietoa erilaisista Kelan myöntämistä tuista, eduista ja avustuksista saa kuraattorilta ja osoitteesta www.kela.fi.

 

Lisätietoja:

Iisalmi, Asevelikatu

avoinna ma – pe klo 9.00 – 15.00

Opintosihteeri Kirsti Rauteela, puh. 040 1778 518

Opintosihteeri Arja Heikkinen, puh. 0400 792 810

 

Iisalmi, Ahertajankaarto

avoinna ma – pe klo 9.00 – 15.00

Opintosihteeri Tarja Komulainen, puh. 0400 798 529

 

Peltosalmi

avoinna ma – pe klo 9.00 – 15.00                

Toimistosihteeri Tarja Korolainen, puh. 0400 793 094

 

Hingunniemi

avoinna ma – pe klo 9.00 – 15.00

Toimistosihteeri Mirva Kainulainen, puh. 040 1778 511

 

 

Päivitetty: 20.4.2016