Kone-, metalli- ja tuotantotekniikka

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Kaikkien tutkintojen jatkuva haku / Kone-, metalli- ja tuotantotekniikka

Nuori tai aikuinen, löydä oma koulutuksesi alla olevista kone-, metalli- ja tuotantotekniikan koulutuksista.

 

REKRYKOULUTUKSET

Koneistajaksi!

RekryKoulutuksella (nro 677125), koneistajia, 6 paikkaa, TIMACO OY, Iisalmikoneistus_alykassolu_IMG_0134.jpg

Timaco Oy hakee yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston ja  Ylä-Savon ammattiopiston kanssa koulutettavaksi RekryKoulutuksella koneistajia.  Timaco Oy työllistää koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet henkilöt.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus Pohjois-Savon TE-toimiston Iisalmen toimipaikassa tiistaina 13.2.2018 klo 14.00.

Ilmoittaudu infoon linkin kautta: http://bit.ly/2DpqIhq  

Haku 6.3. mennessä www.te-palvelut.fi  (koulutuksen numero 677125)

Koulutuksen tavoite on saada koneistuksen työtehtäviin osaavaa ja oppimaan motivoitunutta henkilöstöä, jotka vastaavat Timaco Oy:n työntekijöilleen asettamia vaatimuksia. Työntekijän tulee pystyä työskentelemään itsenäisesti omalla työpisteellään ja hänen tulee samalla huolehtia koko työympäristön turvallisuudesta sekä siisteydestä. Työntekijällä tulee olla valmiudet soveltaa koulutuksessa oppimiaan työmenetelmiä työssään ja hänen tulee kehittää työtään jatkuvan kehittämisen menetelmillä.

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille, kone- ja metallialalla toimineille työntekijöille, mutta huomioon otetaan myös alasta kiinnostuneet hakijat. Teknisen työn tai koulutuksen omaaminen katsotaan hakijalle eduksi. Hakijalla tulee olla kiinnostusta koneistuksen työtehtävistä, hänellä tulee olla valmiutta kehittää omaa ammatillista identiteettiään haasteellisissa työtehtävissä. Työntekijällä tulee olla hyvät ryhmässä toimimisen taidot.

Lisätietoja  www.timaco.fi  
Ylä-Savon ammattiopisto, koulutuspäällikkö Jori Kortetjärvi puh. 0400 792 817

 

Hitsaajaksi, kokoonpanijaksi tai pintakäsittelijäksi! KHL-600x600.jpg

Tuotannon RekryKoulutus, FMG (nro 676578)

Iisalmelaisen laadukkaiden traktorikäyttöisten tie- ja kunnallistekniikan työlaitteita kehittävän ja valmistavan FMG:n toiminta on voimakkaasti laajenemassa.  Työ sisältää hitsauksen ja pintakäsittelyn lisäksi komponenttien, hydrauliikan sekä elektroniikan kokoonpanoa nuorekkaassa ja motivoituneessa työympäristössä.

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Koulutukseen valittavalla tulee olla halu kehittää osaamistaan joko koneenasennuksen, hitsauksen, keräilijän tai pintakäsittelijän työtehtävissä. Valinnassa katsotaan eduksi aikaisemmin koulutuksessa tai työkokemuksen kautta saatu ja tunnustettu osaaminen näistä jostakin osaamisalueesta.

Infot: Torstaina 18.1.2018 klo 14.00 TE-palvelut Messissä, Kauppakeskus Apaja, Kuopio tai seuraa infoa www.messilive.fi.
Tiistaina 23.1.2018 klo 10.00 Pohjois-Savon TE-toimistossa, Karjalankatu 3, Iisalmi. Yritysvierailu 10.45 Linja-autolla FMG:lle.

Haku www.te-palvelut.fi  päättyy 28.1.2018

Koulutus alkaa 19.2.2018, kesto 5 kk.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät koulutuksen jälkeen FMG Oy:lle tuotannon työtehtäviin.

Koulutus sisältää sekä teoriaopintoja että käytännön työssä oppimista FMG:llä Iisalmessa. Koulutuksen sisältö määritellään kunkin opiskelijan henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, yrityksen tuotannollisten tavoitteisiin soveltuen. Koulutus ei perustu suoranaisesti tutkintojenperusteisiin, vaan tavoitteena on saada riittävä ammattitaito työtehtävän laadukkaaseen suorittamiseen.

Koulutuksen teoriaopinnot keskittyvät yrityksen tuotteiden yleisten laatumääritysten kautta jokaisen ammattiryhmän omiin laadullisiin vaatimuksiin, joita työntekijän tulee huomioida tuotetta valmistaessaan. Valmistettavat tuotteet ovat painavia ja näin tuotannossa tarvittavien nostoapuvälineiden oikea käyttö, sekä turvallisuusmääräysten työtehtäviin soveltaminen on keskeinen osaamisenalue turvallisessa tuotteen valmistuksessa. Ja jokaisen tulee sisäistää omassa työssä tarvittava turvallisuuskulttuuri johon sisältyy ensiapu- ja työturvallisuustaidot.
Ammattialoittain eriytyvät opinnot vahvistavat oppija aiempaa osaamista tulevan työtehtävän vaatiman osaamistason saavuttamiseksi. Jokaiselle oppijalle tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma jonka avulla opintojen toteutumista seurataan ja kehitetään.

Lisätietoja: Riitta Hiltunen, riitta.hiltunen@fmg.fi ja www.fmg.fi
Ylä-Savon ammattiopisto, koulutuspäällikkö Jori Kortetjärvi puh. 0400 792 817

 

metalli_Jarkko_1JS6528-s.jpg

Ammatilliset perustutkinnot 

Ammatillisiin perustutkintoihin voivat opiskella sekä nuoret että aikuiset. Opiskelijaksi valinnan jälkeen opiskelijat henkilökohtaistetaan joko opetussuunnitelma- tai näyttöperusteiseen koulutukseen. Katso myös kone-, metalli- ja tuotantotekniikan perustutkinnon asentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja -esittelysivut. Peruskoulun ja lukion päättävät (yo-linjoille) hakevat perustutkintoihin helmi-maaliskuussa yhteishaussa. Muut hakijaryhmät voivat hakea tutkintoihin jatkuvasti.

HAKU PERUSTUTKINTOIHIN

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Iisalmi
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Vieremä

HAKU AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINTOIHIN

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on suunnattu jo työkokemusta omaaville henkilöille. Ne ovat ammattitaitoa syventäviä näyttötutkintoja.

Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneenasentajan ammattitutkinto
Koneistajan ammattitutkinto
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
Levytekniikan ammattitutkinto
Pienkonemekaanikon ammattitutkinto

Kaikki tutkinnot myös oppisopimuksena.

Voit aloittaa opiskelut haluamaasi aikaan, mikäli vain opiskelupaikkoja on vapaana, tarjolla myös lyhytkoulutuksia.

 

Päivitetty: 18.1.2018