Kone-, metalli- ja tuotantotekniikka

Etusivu / Suomeksi / Hae opiskelemaan / Kaikkien tutkintojen jatkuva haku / Kone-, metalli- ja tuotantotekniikka

Nuori tai aikuinen, löydä oma koulutuksesi alla olevista kone-, metalli- ja tuotantotekniikan koulutuksista.

metalli_Jarkko_1JS6528-s.jpg

Ammatilliset perustutkinnot 

Ammatillisiin perustutkintoihin voivat opiskella sekä nuoret että aikuiset. Opiskelijaksi valinnan jälkeen opiskelijat henkilökohtaistetaan joko opetussuunnitelma- tai näyttöperusteiseen koulutukseen. Katso myös kone-, metalli- ja tuotantotekniikan perustutkinnon asentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja -esittelysivut. Peruskoulun ja lukion päättävät (yo-linjoille) hakevat perustutkintoihin helmi-maaliskuussa yhteishaussa. Muut hakijaryhmät voivat hakea tutkintoihin jatkuvasti.

HAKU PERUSTUTKINTOIHIN

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Iisalmi
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Vieremä

HAKU AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINTOIHIN

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on suunnattu jo työkokemusta omaaville henkilöille. Ne ovat ammattitaitoa syventäviä näyttötutkintoja.

Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneenasentajan ammattitutkinto
Koneistajan ammattitutkinto
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
Levytekniikan ammattitutkinto
Pienkonemekaanikon ammattitutkinto

Kaikki tutkinnot myös oppisopimuksena.

Voit aloittaa opiskelut haluamaasi aikaan, mikäli vain opiskelupaikkoja on vapaana, tarjolla myös lyhytkoulutuksia.

 

REKRYKOULUTUKSET

Hitsauksen työtehtäviin RATEsteelille Rekryn kautta

Koulutukseen hakeutujalla ei tarvitse olla metallialan koulutusta tai kokemusta, vaan hakijalla tulee olla kiinnostusta hitsauksen työtehtävistä.metallimies_1JS3657-web.jpg

Koulutuksen nimi: RATEsteel Rekry

Koulutusaika:  alkaen 27.11.2017. Teknisen koulutustaustan ja työkokemuksen omaavilla henkilöillä koulutus kestää 3 kk sillä ehdolla että koulutettava täyttää yrityksen koulutukselle asettamat vaatimukset. Koulutus kestää 5 kk jos hakijalla ei ole aiempaa osaamista, mutta hitsauksen ammatti voisi olla hänelle tulevaisuuden ala.

Infotilaisuudet: maanantaina 30.10.2017 klo 11.00 Pohjois-Savon TE-toimistossa, Karjalankatu 3, Iisalmi sekä klo 13.00 Ratesteelin toimitiloissa, Ahertajantie 5, Vieremä. Keskiviikkona 1.11.2017 klo 9.00 Kajaanissa virastotalon yhteydessä oleva Fazer Amican Atima-ravintolan yläkerrassa, Lönnrotinkatu 2 B, Kajaani.

Valinta: Haku päättyy: 9.11.2017, esivalinta heti hakuajan päätyttyä 10.11.

Valintahaastattelut: viikolla 46, 16.11. tai 17.11.

Koulutus toteutetaan Asevelikatu 4, Iisalmi ja RATEsteel Oy Ahertajantie 5, Vieremä. Lisätietoja: Jori Kortetjärvi, p. 0400 792 817, jori.kortetjarvi@ysao.fi ja Tatu Kärkkäinen, tatu.karkkainen@ratesteel.fi

Hyväksytysti koulutuksen suorittaneet työllistyvät RATEsteel Oy:lle. Lähiopetus sisältää teoriaopetusta ja työsalissa harjoitustöiden tekemistä. Työssäoppiminen on Vieremällä RATEsteel:lla. Haku www.koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Koulutukseen hakeutujalla ei tarvitse olla metallialan koulutusta tai kokemusta. Hakijan tulee olla kiinnostunut hitsaajan työtehtävistä ja valmiutta kehittää itseään ammatillisesti työtehtävissä. Työntekijällä tulee olla halu ja kyky oman ammattitaidon pitkäjänteiseen kehittämiseen ja hänellä tulee olla hyvät työyhteisötaidot.

Valinta:  
- esivalinta ja haastattelu
- mahdolliset koulutushakemuksen liitelomakkeet

Tavoite:  Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa tuotannon työtehtävissä vaadittava vähimmäisosaaminen. Yrityksen  työtehtävissä vaaditaan tiettyjen hitsausprosessien hallinta, joissa työntekijän osaamisen tasoa mitataan. Työntekijöiden tulee omaksua työpaikan toimintatavat ja selviytyä yrityksen tarvitsemista SFS 9606-1 standardin vaatimista piena- ja päittäisliitosten hitsauspätevyyskokeista, jotta he saavat suoritettua koulutuksen hyväksytysti. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät koulutuksen jälkeen Ratesteel Oy:lle hitsaajan monipuolisiin työtehtäviin.

Koulutuksen sisältö: Koulutuksen sisältö määritellään kunkin opiskelijan henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, yrityksen tuotannollisiin tavoitteisiin soveltaen. Lähiopetus sisältää teoriaopetusta ja työsalissa harjoitustöiden tekemistä. Työssäoppiminen on Vieremällä Ratesteel Oy:n toimitiloissa.

Koulutusjärjestelyt: Koulutus ei perustu suoranaisesti tutkintojen perusteisiin, vaan tavoitteena on saada riittävä ammattitaito työtehtävän laadukkaaseen suorittamiseen. Koulutuksessa käytetään Ylä-Savon ammattiopiston kone-  ja metallialan oppimisympäristöä ja työssäoppimispaikkana käytetään RATEsteel oy:n toimitiloja.

Päivittäinen keskimääräinen opiskeluaika teoriaopiskelussa on 7 tuntia. Työssäoppimisessa noudatetaan työpaikan vuorojärjestelmän mukaisia  työaikoja.

Työssäoppimisjärjestelyt: Työssäoppimispaikkana käytetään RATEsteel Oy:n tehdasta, mikäli henkilökohtaistamisessa on todettu, että opiskelija pystyy täyttämään tehtaalla tehtävän työn laatuvaatimukset suorittamalla hitsausliitokset PB ja PF yrityksen vaatimien prosessien mukaisesti. Työssäoppimisesta sovitaan yhdessä RATEsteel Oy:n henkilöstön kanssa.

Näyttösuunnitelma: Työntekijän osaamisentaso kuvataan hitsaushenkilöstöä käsittelevän SFS-EN 1418 ja hitsaajan pätevyyskoetta käsittelevän SFS-EN 9606-1 standardien laatukriteerien avulla. Yrityksen  työtehtävät vaativat työntekijöiltä tietyt hitsausprosessit, joiden pohjalla työntekijän osaamisen tasoa mitataan.

Työntekijöiden tulee omaksua työpaikan toimintatavat ja selviytyä yrityksen tarvitsemista SFS 9606-1 standardin vaatimista piena- ja päittäisliitosten hitsauspätevyyskokeista, jotta he saavat suoritettua koulutuksen hyväksytysti.

Päivitetty: 15.11.2017